22/4/10

Αλλάξαμε διεύθυνση!

Δεν φύγαμε από την blogόσφαιρα.
Απλά αλλάξαμε διεύθυνση και design!
Θα μας βρείτε στο νέο μας "σπίτι" www.console-gamez.com/blog